AEC 2015 กับธุรกิจ ICT ใน ASEAN

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 ทางคุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้วในฐานะของ กรรมการอาเซียน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง “ซอฟต์แวร์ไทย จะก้าวอย่างไรในเวทีอาเซียน” ที่อาคาร Software Park โดยมีผู้ร่วมสัมมนากว่า 40 คน ซึ่งรายละเอียดของการสัมมนาทางคุณไตรรัตน์ได้ช่วยสรุปลงใน Facebook ของกลุ่ม มามองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) กันเถอะ  แล้ว

ในการสัมมนาดังกล่าวทางคุณไตรรัตน์ได้ให้ผมมาช่วยบรรยายเรื่อง อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยผมได้เตรียม Presentation มาไว้ดังที่ได้โฟสไว้ใน Slideshare  นี้แล้ว หัวข้อการบรรยายของผมตามต่อจากการบรรยายของคุณไตรรัตน์ที่เล่าให้เห็นถึงการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 2015 เพื่อเป็นแนวทางในการปูพื้นก่อนเข้าสู่เสาวนาโต๊ะกลม

ประเด็นการบรรยายของผมเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการรวมตัวของสหภาพยุโรป (EU) และอาเซียน เพราะตัวเลขการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม EU ค่อนข้างจะสูงถึง 70% แต่เมื่อมองถึึงตัวเลขการค้าระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนมีเพียง $376 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเที่ยบกับยอดการค้าทั้งหมดคือ $1,536 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพียง 25% และเมื่อมองมาดูด้านอุตสาหกรรมไอซีทีก็จะพบว่าตลาดการค้าระหว่าง ASEAN ยิ่งน้อยมาก แต่สิ่งที่ดีคือเราสามารถที่จะมองการเปิด AEC 2015 เป็นโอกาสที่จะทำให้ ASEAN เป็น Single Market ไปแข่งกับยักษ์ใหญ่ในด้านไอทีอย่าง จีนและอินเดียได้ เพราะถ้าเรามองข้อมูลของตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โลกในปี 2020 จะยังเห็นว่าการคาดการณ์ Market Share ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มประเทศ อเมริกาเหนือ (33%) และ EU27 (28%)  ขณะที่ตลาดของ APAC จะเพิ่มขึ้นจากปี 2008 ที่ 17% มาเป็น 21% ในปี 2020 ดังนั้นเราจึงต้องใช้โอกาสนี้รวมตัวกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งออกไปยังกลุ่ม อเมริกาเหนือและEU27

ในการบรรยายผมได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักไว้คือ ASEAN มี ICT Master Plan 2015 ที่จะมีผลกระทบกับคนทางด้านไอซีทีหลายๆด้านโดยเฉพาะ Initiative ที 5 ด้านบุคคลกรที่จะมีผลต่อทักษะและการเคลื่อนย้ายแรงงานทางด้านไอซีที นอกจากยังได้แสดงข้อมูลการจัดอันดับด้าน ICT ที่สำคัญของหลายแหล่งเช่น

  • EIU เดือน  พ.ย.  2011 จัดให้เราอยู่อันดับ 50 ตามหลังสิงคโปร์และมาเลเซีย ค่อนข้างไกล โดยมีอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามตามมาติดๆ ซึ่งการจัดอันดับวัดจากคะแนน 6 ด้าน ของไทยดีในแง่ของสภาพการทำธุรกิจและเรื่องคน แต่คะแนนต่ำในด้าน การวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน
  • ข้อมูล Internet Access ของ ITU เมื่อปี 2010 ประเทศไทยต่ำกว่าหลายประเทศใน ASEAN ตามหลังบรูไน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ส่วนด้าน Mobile Broadband เรานำหน้าแค่ ลาว พม่าและเวียดนาม
  • e-Government Raking เราอยู่ที่ 74 ของโลก และเป็นอันดับ 4 ใน ASEAN  ตามหลัง สิงคโปร์ มาเลเซีย และบูรไน
  • Global Outsourcing ปี 2011  เราอยู่อันดับที่ 7 ของโลกลดจากที่ 4 ในปี 2009 ตามหลัง มาเลเซียและอินโดนีเซีย และมีความน่าสนใจสูงกว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ แต่เมือมาดูที่ตัวอุตสาหกรรม Outsourcing อย่างแท้จริง ปรากฏว่าในประเทศเราแทบไม่มีอุตสาหกรรมด้านนี้เลย เพราะขาดการส่งเสริม ขณะที่ฟิลิปปินส์และเวียดนามมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง นำรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก

จากนั้นผมได้นำข้อมูลอุตสาหกรรมไอซีทีของแต่ละประเทศใน ASEAN  มา Highlight ให้ดู ดังนี้

  • Singapore จะมีตัวเลขการส่งออก  Hardware ค่อนข้างสูง แต่เมื่อดูภาพโดยร่วมการส่งออกมายังกลุ่ม ASEAN  ของอุตสาหกรรมไอซีทีของ Singapore จะเห็นว่ามีการส่งออกมายังประเทศในกลุ่มเพียง 20% โดยตลาดใหญ่คืออินโดนีเซียและมาเลเซีย
  • Malaysia  จะมีตัวเลขน่าสนใจเรื่องอุตสาหกรรมด้าน Software & Services Outsourcing (SSO) ที่มีตัวเลขจ้างงานที่สูงถึง 38,032 คน และมีตัวเลขบริษัทที่อยู่ภายใต้ MSC ประมาณ 1,500 บริษัท (ข้อมูล 2009)
  • Vietnam แสดงให้เห็นจำนวนบุคลากรด้าน Software  และ Digital Content ที่สูงถึง 105,000คนเมื่อปี 2009
  • Philippines แสดงตัวเลขบุคลากรด้าน IT&BPO มากกว่า 1.5 ล้านคน
  •  Myanmar เพิ่งจัดงาน Barcamp เมื่อต้นปีโดยมี อองซานซูจีมาเปิดงาน ถือว่าเป็นงาน  Barcamp ที่มีคนร่วมมากที่สุดในโลก
Advertisements

Posted on มีนาคม 26, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: