แถลงข่าว “เปิดตัวโครงการ Thai Software e-Market Place”

แถลงข่าว “เปิดตัวโครงการ Thai Software e-Market Place
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 – 15.20 น.
แบไต๋ สตูดิโอ ชั้น 4  ดิจิตอล เกทเวย์ สยาม สแควร์

ซอฟต์แวร์พาร์คออกโรงกระตุ้นขายปลีกซอฟต์แวร์ ผลักไทยซอฟต์แวร์มาร์เก็ตดอทคอม ดึงไทยแวร์พร้อมพันธมิตรเต็มสูบ ตลาดเพย์ และอวิรา หวังช่วยซอฟต์แวร์ขนาดเล็กทำตลาดดาวน์โหลด พร้อมดันระบบ activate ปกป้องสิทธิ์ให้เจ้าของซอฟต์แวร์มาใช้ ตามติดด้วยระบบจัดการด้านโฆษณาสำหรับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดฟรี เชื่อเป็นมิติใหม่ของวงการ

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค เปิดเผยว่า บริการใหม่ที่ซอฟต์แวร์พาร์คผลักดันให้เกิดล่าสุดคือ e-market place software หรือตลาดเพื่อการซื้อ-ขายซอฟต์แวร์ไทยแบบออนไลน์ ภายใต้เว็บไซต์ www.thaisoftwaremarket.com ได้เปิดตัวขึ้นแล้ว โดยเป็นความร่วมกับทางบริษัทไทยแวร์ คอมมูนิเคชัน  ตลาดดอทคอม และ AVIRA  เพื่อสร้างช่องทางการทำตลาดใหม่ให้แก่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายย่อย และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทีสนใจซื้อซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดช่องทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อซอฟต์แวร์ได้โดยสะดวก รวมทั้งสามารถลดต้นทุนในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการทำตลาดให้แก่บริษัทซอฟต์แวร์รายย่อยได้เป็นอย่างดี

ไทยแวร์บริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำตลาดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่รู้จักเป็นอย่างดี มีระบบการชำระเงินแบบออนไลน์ได้ทันที โดยนำระบบ TARADpay ของตลาดดอทคอมเข้ามาทำหน้าที่นี้ นอกจากนั้นยังมีระบบการป้องกันไวรัสสำหรับซอฟต์แวร์ที่ขายผ่านเว็บนี้ ซึ่งมอบหมายให้ทาง AVIRA เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อผ่านช่องทางดังกล่าว
“จากการคิดริเริ่มของซอฟต์แวร์พาร์ค มีการหารือร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์ต่างๆ จึงได้โครงสร้างของการเป็นตลาดซื้อขายด้านซอฟต์แวร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการคือ ต้องมีสภาพความเป็น portal หรือเว็บท่า ต้องมีระบบ payment gateway ที่รองรับการชำระเงินทุกระบบ ทั้งในระดับสากลและภายในประเทศ  รวมทั้งมีระบบป้องกันสิทธิ์ให้กับผู้ขายซอฟต์แวร์ในการถูกละเมิดสิทธิ์ในด้านต่างๆ” ดร.ธนชาติกล่าว

Thaisoftwaremarket.com ที่ซอฟต์แวร์พาร์คดำเนินการกับพันธมิตรทั้งหมดในครั้งนี้จะเป็นโครงการต้นแบบ โดยทางซอฟต์แวร์พาร์คจะใช้เวลาครึ่งปีในระยะแรกนี้ เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในด้านมูลค่าการซื้อขายในครึ่งปีนี้อาจจะยังไม่มาก เพราะถือว่ายังเป็นตลาดใหม่ของคนไทย โดยจะเน้นซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นระดับบุคคลและองค์กรธุรกิจขนาดเล็กก่อน หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์พาร์คเมื่อตั้ง e-market place เสร็จแล้วก็จะผลักดันให้ขนาดของตลาดใหญ่ขึ้นในเชิงปริมาณ หรือการเพิ่มขึ้นของซอฟต์แวร์ที่จะขายในระบบ ส่วนยอดขายนั้นขึ้นกับแนวทางในการทำตลาดของไทยแวร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ รวมถึงการตั้งราคาของเจ้าของซอฟต์แวร์ด้วย

นายชัชวิทย์ ก่อตั้งเกียรติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีบริษัทซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมในเว็บไซต์ www.thaisoftwaremarket.com ประมาณ 100 ราย และมีจำนวนซอฟต์แวร์ที่เข้ามาขายอยู่ 300 ซอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ประเภทธุรกิจทั่วไป เช่น ซอฟต์แวร์จัดระบบคลังสินค้า ซอฟต์แวร์จัดการธุรกิจประเภทต่างๆ ซอฟต์แวร์สื่อการสอน ซอฟต์แวร์แปลงภาษา ฯลฯ

เงื่อนไขของการรับซอฟต์แวร์เข้ามาขายในโครงการนี้คือ ต้องผ่านการตรวจสอบ 2 ระดับ เริ่มจากการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งานว่าตรงกับที่ทางเจ้าของซอฟต์แวร์โฆษณาไปยังผู้บริโภคหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันการโฆษณาซอฟต์แวร์เกินจริง และรับประกันว่าซอฟต์แวร์นั้นใช้งานได้จริง ต่อจากนั้นจะส่งซอฟต์แวร์ไปยังห้องปฏิบัติการของ AVIRA เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัย
สำหรับการคิดค่าบริการจะแบ่งเป็นสองส่วน คือค่าธรรมเนียม และค่าส่วนแบ่งรายได้จากการขาย โดยค่าธรรมเนียมทางเว็บไซต์ไทยแวร์ฯจะไม่เก็บในปีแรก แต่ปีต่อไปจะเสียค่าธรรมเนียมปีละ 999 บาท ส่วนการจัดแบ่งรายได้จากการขายนั้น หากซอฟต์แวร์ขายได้ในราคา 500 บาท จะแบ่งให้เว็บไซต์ 30%, ราคา 500-1,000 บาท แบ่ง 25%, ราคา 1,000-5,000 บาท แบ่ง 20% และ มากกว่า 5,000 บาท แบ่ง 15%

ที่ผ่านมาไทยแวร์เคยให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผ่านเว็บไซต์มาอย่างยาวนาน ขณะนี้มีซอฟต์แวร์ที่ให้ดาวน์โหลดประมาณ 11,000 ซอฟต์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ไทย 2,500 ซอฟต์แวร์ มีซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดแบบคิดเงินประมาณ 25% หรือ 600 ซอฟต์แวร์ ที่เหลือทั้งหมดเป็นการดาวน์โหลดฟรี
“สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมคือ การปล่อยให้ดาวน์โหลดแบบเดิมจะมีข้อจำกัดอย่างมาก ตั้งแต่ความเชื่อถือของผู้ซื้อ และการทำการตลาดของเจ้าของซอฟต๋แวร์ที่ไม่เป็นมืออาชีพ อีกทั้งไม่มีระบบ payment gateway รองรับ และยังต้องพึ่งพาการจ่ายเงินแบบปกติ ระบบใหม่ที่ไทยแวร์จะเข้ามาจัดการใน thaisoftwaremarket.com นั้นจะแก้ไขในทุกจุดที่เคยเป็นปัญหาทั้งหมด” นายชัชวิทย์กล่าว

ภาพที่เว็บไซต์ www.thaisoftwaremarket.com จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ ระบบการซื้อขายของเว็บไซต์นี้จะเป็นเหมือนกับตลาดในระดับประเทศอย่าง appstore ของแอปเปิ้ล หรือ Market ของแอนดรอยด์ และเป็นช่องทางใหม่ให้กับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ของไทยโดยเฉพาะ โดยการคาดการณ์รายได้ของช่องทางการตลาดแบบใหม่นี้ในช่วงสามเดือนแรกตั้งแต่มิถุนายน-สิงหาคม รายได้การขายต่อเดือนจะอยู่ที่ 1 แสนบาท ซอฟต์แวร์ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมคือซอฟต์แวร์ที่ตั้งราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 700-800 บาท และในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ทางไทยแวร์จะนำระบบ activate แบบออนไลน์มาใช้ ทำให้การละเมิดลิขสิทธิ์ทำได้ยากขึ้น ซึ่งจะส่งผลคือจะมีซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เข้ามาในระบบมากขึ้น เนื่องจากได้รับความเชื่อมั่นทั้งจากผู้ซื้อและผู้ขาย ต่อจากนั้นในปีต่อไปก็จะเริ่มระยะที่ 3 ด้วยการผลักดันให้ซอฟต์แวร์ที่ปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีมาเข้าระบบแทรกโฆษณา โดยไทยแวร์จะสร้างระบบ และเป็นตัวแทนในการดึงโฆษณาต่างๆ มาอยู่ในซอฟต์แวร์โดยมีการจัดส่วนแบ่งในระบบที่เหมาะสม
นายฤทธา มโนมัยเสาวภาคย์ ประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บลูโอเชี่ยนคอมมิวนิเคชั่น เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของ AVIRA ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัส ดังนั้นจึงได้เสนอที่จะแก้ไขปัญหาของการขายซอฟต์แวร์ไทยในช่วงที่ผ่านมา เพราะส่วนใหญ่เมื่อติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับระบบป้องกันไวรัสแล้ว จะถูกยับยั้งการทำงานโดยซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสทั่วไป เพราะมีการตรวจสอบว่ามีการเขียนซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายต่อเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากขาดการตรวจสอบที่ดี

ดังนั้นก่อนที่ซอฟต์แวร์ที่จะให้ดาวน์โหลดใน http://www.thaisoftwaremarket.com ทางบริษัทจะส่งซอฟต์แวร์ไปที่ห้องปฏิบัติการของ AVIRA ที่มาเลเซีย และทำการทดสอบโปรแกรมทั้งระบบว่ามีการเขียนโปรแกรมที่ไม่ผ่านระบบแอนตี้ไวรัสอยู่หรือไม่ หากพบว่ามีจะแจ้งให้กับเจ้าของซอฟต์แวร์ได้ทราบและนำไปปรับปรุง เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์ที่ขายในระบบนี้ทั้งหมดได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้ และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของโปรแกรมไปทำร้ายระบบฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภคได้
“ปกติผู้เขียนซอฟต์แวร์จำนวนมากไม่รู้ว่า การโค๊ดดิ้งบางอย่างมีลักษณะคล้ายโทรจัน ซึ่งเมื่อลูกค้าโหลดไปใช้งานจริง ทางโปรแกรมแอนตี้ไวรัสในเครื่องจะไม่ยอมให้ทำงาน และแจ้งว่าเป็นไวรัส ดังนั้นการทดสอบครั้งนี้เหมือนเป็นการ Certify ว่าผ่านการรับรองแล้วว่าปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น” นายฤทธากล่าว

การบริการของ AVIRA ในการทดสอบครั้งนี้จะไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด และจะใช้เวลาทดสอบต่อโปรแกรมไม่เกิน 2 วัน ขณะที่ทางบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านลีนุกซ์ ขณะที่ระบบปฏิบัติการในการดาวน์โหลดของ http://www.thaisoftwaremarket.com ก็เป็นระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เช่นกัน ดังนั้นการทำเชื่อมระบบให้เข้ากันและมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นและมีความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะการป้องกันไวรัสจากการติดจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์

นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด ดอท คอม เปิดเผยว่า ในเว็บไซต์ www.thaisoftwaremarket.com จะมี TARADpay เป็นระบบการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ โดยสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิต, เคาเตอร์เซอร์วิส, PayPal, Paysbuy.com เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อซอฟต์แวร์ให้กับคนทั่วไป โดยสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดได้ง่ายๆ
ระบบนี้จะช่วยให้การเป็นตลาดกลางซอฟต์แวร์ดำเนินการได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถรองรับลูกค้าที่ต้องการซื้อซอฟต์แวร์ผ่านผ่านศูนย์บริการเคาท์เตอร์เซอร์วิสมากกว่า 3000 สาขาทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง หรือตัดเงินจากบัตรเคดิต โดยเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ให้ดาวน์โหลดสามารถรับรู้การชำระเงินแบบ Real time ลูกค้าที่ต้องการซื้อสามารถชำระได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน โดยเน้นความรวดเร็วปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือสูง หรือสามารถใช้ระบบ Paypal หรือระบบ Paysabuy ที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศได้

*******************************

Advertisements

Posted on มิถุนายน 20, 2011, in Seminars/Training. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: