Software Park กับภาระกิจเอ็มทีสแควร์

ตอนที่เริ่มรับตำแหน่ง ผอ. Software Park ใหม่ๆ ผมมักจะบอกว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนเป็น Mobile Internet Computing และพยายามเน้นกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีในสองด้่นคือ Mobile Application และ Cloud Computing

Software Park ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายในด้านนี้เช่นการจyดสัมมนา Technology Trends 2011 ที่มีการเสวนาเรื่อง Mobile Applications เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว, การจัดสัมมนา  Mobile Developer Tech Talk  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ (VDO การสัมมนาทั้งสองสามารถชมย้อนหลังได้ทางเว็บ knowhow.swpark.or.th), การเปิดอบรม Mobile App Track ทั้ง iPhone, Android และ BlackBerry, การเปิดหลักสูตร  Mini Master of iOS Programming และ การพยายามจัดตั้ง Mobile Application Testing  Center


การทำกิจกรรมในหลายๆด้านที่มีการตอบรับที่ดีจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์และบริษัทต่างๆ การได้เข้าพบพันธมิตรต่างๆที่มีความสนใจในเรื่องการทำ Mobile Application ทำให้เราเห็นว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์บ้านเราตื่นตัวเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และการพัฒนาโปรแกรมด้าน Mobile Application น่าจะเป็นอนาคตที่ดีของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บ้านเรา ทาง Software Park  จึงได้พยายามที่จะรวบรวมและพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดตั้งกลุ่มที่สนใจด้านนี้ร่วมกัน

หลังจากที่เราได้พูดคุบกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาเป็นจำนวนหลายๆครั้ง จนทำให้เราตกผลึกกับความคิดเริ่มต้นที่จะรวมพันธมิตรผู้ก่อตั้ง 9 รายคืิอ

 • NECTEC (ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
 • TRIDI (สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม)
 • Software Park เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท SPRiiiNG TELECO

เพื่อมาตั้งกลุ่ม ​Mobile Technology for Thailand หรือเรียกย่อๆว่าเอ็มทีสแควร์ (MT2)  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการจะเห็นอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ Mobile Application ของไทยโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยมีภาระกิจในการที่จะร่วมมือทำกิจกรรมในด้านต่างๆเช่น การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมทางด้านการตลาด การจัดประกวด การทำ Business Matching และ การสร้างโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย

MT2  จะเป็นที่รวมกลุ่มของนักพัฒนาซอฟต์แวร์และหน่วยงานที่สนใจเรื่องการพัฒนา Mobile Application จะเป็นการช่วยกันทำให้อุตสาหกรรมทางด้านนี้โตขึ้นตั้งแต่การรวบรวมฐานข้อมูลของนักพัฒนาผู้ประกอบการ การนำ Application  ไปสู่เชิงพาณิชย์ และการสร้างนักพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาด ในเบื่องต้น MT2 จะมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ TRIDI เป็นประธานกลุ่มและผมเป็นเลขานุการกลุ่ม แล้วทางเราจะเปิดรับสมาชิกทั้งเป็นบุคคลทั่วไปและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการมาร่วมกันสร้างกิจกรรมนี้มากขึ้น ข้อมูลของ  MT2  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บ www.swpark.or.th/mt2 หรือทาง Facebook ของกลุ่ม

สำหรับกิจกรรมในเบื่องต้นที่ทางกลุ่มจะมีร่วมกันก็คือ

 • การจัดสัมมนา Mobile Techonology for Thailand ในวันเปิดตัว
 • การจัด Marketplace : Developer Expo. #1 ในเดือนกรกฎาคม
 • การนำนักพัฒนาร่วมงาน BOI Fair 2011: Going Green for the Future เดือนพฤศจิกายน

ในส่วนของ  Software Park กิจกรรมที่เราจะทำให้กับของกลุ่ม MT2คือ

 • การรับหน้าที่เป็นเลขานุการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งในส่วนขององค์กรและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นประโยชน์ของกลุ่มและอุตสาหกรรมทั้งหมด
 • Mobile Testing Center หรือศูนย์ทดสอบซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือ โดยองค์กรและสมาชิกสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
 • การนำระบบ Business Matching หรือการเชื่อมต่อทางธุรกิจ โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักพัฒนาและผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ และเร่งให้เกิดการเจรจาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรมากขึ้น
 • การฝึกอบรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด ทำให้ซอฟต์แวร์พาร์คจะสามารถเชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา เวิร์คช็อป และอื่นๆ มาเสริมตลอดเวลาอีกด้วย

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

Advertisements

Posted on เมษายน 26, 2011, in Policy / Outlook. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: