การสัมมนา Enterprise Architecture for e-Government

เมื่อวานนี้ (20 เม.ย.) ทาง Software Park  ร่วมกับ ชมรม IASA Thailand และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) [EGA] ได้จัดงานสัมมนา Enterprise Architecture for e-Government โดยได้เชิญวิทยากรทั้งจาก Software Park, EGA, DTAC, PTT ICT, Oracle, Microsoft และ จุุฬา มาร่วมบรรยาย ซึ่งงานก็ได้รับความสนใจอย่างดีจากผู้บริหารและบุคลากรทางด้านไอทีทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมฟังประมาณ 330  ท่านจนเต็มห้องประชุม Auditorium ของ Software Park

งานเริ่มต้นโดย ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ อดีต ผอ. Software Park และที่ปรึกษา รมต.ไอซีที ในฐานะของประธานชมรม IASA Thailand ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำให้รู้จักชมรม IASA ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ที่เน้นในการรวมกลุ่มผู้ที่สนใจในเรื่องของ IT Architecture และมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในขณะนี้กำลังผันตัวเองเป็นสมาคมนักวิชาชีพทางด้านนี้

จากนั้น รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ในฐานะของผอ. Software Park ขึ้นมาบรรยายในเรื่อง Introduction to Enterprise Architecture โดยพยายามชี้ให้เห็นว่า Enterprise Architecture คือเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนมากจากฝั่งBusiness และ ผู้บริหาร ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของไอที ทั้งนี้ Architecture ที่ควรจะได้จากการทำ EA มีอยู่สี่ตัวหลักคือ Business Architecture, Data Architecture, Application Architecture และ Technical Architecture ทั้งนี้ Presentation ของดร.ธนชาติ สามารถ download ได้ที่ http://dl.dropbox.com/u/12655380/EnterpriseArchitecture.pdf และสามารถอ่านบล็อกที่เขียนบรรยายเอกสารได้จาก  wordpress ของ  Software Park  เรื่อง การบรรยาย Introduction to Enterprise Architecture

ใน session ถัดมา ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ได้บรรยายเรื่อง “Government Enterprise Architecture สำหรับประเทศไทย” โดยเริ่มต้นได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และชี้ให้เห็นว่า EA มีความสำคัญกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร จากนั้นก็แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ EA ของ e-Government ในบางประเทศ และแสดงให้เห็นถึง  Reference Model  ต่างๆ ทั้งนี้ Presentation ของดร.ศักดิ์ สามารถ download ได้ที่ http://www.swpark.or.th/files/ita/EGA_GEA_20110418.pdf

จากนั้นก็เป็นช่วงของการเสวนาโดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆดังนี้

  • ดร.พิเชฐ ชินตระกูลชัย Head of Solution Architecture Department จาก DTAC
  • ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี Chief Technology Officer จาก PTT ICT
  • คุณดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี Enterprise Architecture จาก Oracle
  • คุณอัมพิกา จันทรภักดี Product Marketing Manager จาก Microsoft
  • อ.จารุมาตร ปิ่นทอง อาจารย์(ข้าราชการบำนาญ) จากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากจุฬา

โดยมี ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์จาก Software Park  เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

เริ่มต้น ดร.พิเชฐ ได้เล่านิทานเพื่อเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ Solution Architecture ในองค์กรว่าเสมือนคนตาบอดที่ทำหน้าทีีผู้ประสานงานและกำกับการปั้นช้างโดยได้ข้อมูลมาจากคนตาบอดที่คลำช้างอีก 4-5 คนมาเพื่อให้ได้รูปปั้นช้างตามที่พระเจ้าสั่ง ดังนั้นจะต้องทำหน้าที่ตัดสินใจให้ได้ว่าแต่ละส่วนของช้างจะเป็นอย่างไรจากข้อมูลของคนตาบอดทั้งห้า จะได้ช้างมาเป็นรูปอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ขอให้เป็นที่พึงพอใจของพระเจ้าก็เพียงพอแล้ว การยกตัวอย่างของดร.พิเชฐได้ความหมายที่ดีและประทับใจจากผู้ฟังมาก

ดร.สันติพัฒน์ ได้ชี้ให้เห็นว่า PTT ICT ให้ความสำคัญกับ  EA เป็นอย่างมาก โดยผลักดันมาตั้งแต่สมัยดร.ไชยเจริญและมีการตั้งตำแหน่ง Chief Enterprise Architecture Officer และบางหน่วยงานใน PTT ก็เริ่มมีการทำ Architecture ที่ผลักดันมาจากผู้บริหารระดับสูง โดยมี Architecture   ต่างๆ ซึ่งภายหลังเมื่อพิจารณาดูแล้วมันก็คือ Enterprise Architecture

คุณดนัยรัฐได้กล่าวว่า ตัวเองมีตำแหน่งที่ตรงกับชื่องานคือเป็น  Enterprise Architecture ที่ต้องครอบคลุมลูกค้าใน 10 ประเทศ ทาง Oracle มีทีมงานในการทำ EA และใช้ Framework อย่าง TOGAF เป็นแบบ โดยได้กล่าวถึงกระบวนการการทำ EA ต่างๆอย่างสั้น โดย Presentation ของคุณดนัยรัฐสามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/softwarepark/the-enterprise-reference-architecture-and-tools

คุณอัมพิกาได้พูดถึง Tool ที่ Microsoft มีในการทำ EA โดยใช้ Microsoft Visual Studio  ที่จะมี  template ต่างๆในการพัฒนา  EA  และได้ยกตัวอย่างของการใช้ Tool ในการทำ Application Architecture สำหรับ Presentation สามารถ Download ได้ที่ http://www.swpark.or.th/files/ita/Software%20Park%20EA%20-Microsoft%20April%202011.pdf

วิทยากรท่านสุดท้ายคือ อ.จารุมาตร ปิ่นทอง อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการวางแผนไอทีของหน่วยงานภาครัฐหลายๆแห่งเป็นเวลาหลายสิบปี ท่านได้พูดถึงปัญหาและอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในการทำ EA การบรรยายของอาจารย์น่าสนใจมาก โดยได้บอกว่า Reference  ที่อาจารย์แนะนำในการเข้าไปดูเรื่อง EA ก็คือ   เว็บของ State of North Carolina และสิ่งสำคัญที่สุดในการทำ EA คือการหา  Executive Sponsor และต้องมี Teamwork  ทั้งนี้ Presentation  ของอาจารย์สามารถ download  ได้จาก http://www.slideshare.net/softwarepark/issue-on-implementing-enterprise-architecture

Advertisements

Posted on เมษายน 21, 2011, in Seminars/Training. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: